Update over ons privacybeleid

08 juni 2018

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Dit betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de gehele Europese Unie.
De AVG zorgt onder meer voor versterking en uitbreiding van privacyrechten en legt meer verantwoordelijkheden met betrekking tot gegevensverwerking bij organisaties neer.
Om te voldoen aan de bepalingen zoals de AVG deze stelt, heeft All Jobs haar privacybeleid aangepast.

De belangrijkste wijzigingen in een notendop:
- Persoons gegevens worden slechts verwerkt voor het doel waarmee ze met ons zijn gedeeld;
- Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk;
- We delen alleen persoonsgegevens met externe partijen om onze diensten te kunnen verlenen en onze operationele activiteiten mogelijk te maken, of wanneer we dit wettelijk verplicht zijn. In alle andere gevallen vragen wij altijd om toestemming;
- U kunt een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens.

De volledige tekst van ons herziene privacybeleid kunt u hieronder vinden onder het kopje 'privacy policy'

Naar het overzicht